مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ زن - روش بستن دستمال گردن زنانه به سبک فرانسوی


روش بستن دستمال گردن زنانه به سبک فرانسوی

روش بستن دستمال گردن زنانه به سبک فرانسوی

روش بستن دستمال گردن زنانه به سبک فرانسوی

روش های مختلفی برای بستن دستمال گردن زنانه وجود دارد که یکی از مدل های زیبای بستن دستمال گردن، روش فرانسوی است.

روش های بستن دستمال گردن زنانه

بعضی لباس ها هستند با یقه های باز، یا حتی یقه ای که دوستش ندارید، اما بخاطر مدل لباس از خیر پوشیدن لباس نمی خواهید بگذرید. یا حتی گاهی برای شیک تر شدن ترکیب ساده ی پوشش تان می توانید از  استفاده کنید.
دستمال گردن یکی از لوازم جانبی تزیینی است که زنان و دختران می توانند با استفاده از روش های متفاوت بستن و انواع مختلف آن زیبایی خاصی به پوشش خود ببخشند. گره های مختلف، استفاده از پهنای شال و یا انتخاب چند مدل متفاوت به طور همزمان همواره بر شیک پوشی و هماهنگی دیگر لباس هایتان می افزاید. لازم به ذکر است جنس و زمان استفاده از دستمال گردن ها در تعیین مدل و نحوه بستن آن ها تاثیر گذار است.

روش بستن دستمال گردن زنانه به سبک فرانسوی

آموزش بستن دستمال گردن به روش جدید

گره فرانسوی
در ابتدا روسری، شال و یا هر چه که به عنوان دستمال گردن می خواهد استفاده کنید را از وسط تا بزنید و بر روی شانه خود قرار دهید. قسمتی از پارچه که آویزان است را از میان حلقه ایجادشده عبور داده و بکشید سپس دوباره طرف دیگری که آویزان بوده را نیز از میان حلقه عبور داده و هر دو را بکشید. حالا شما یک گره فرانسوی دارید.

بستن دستمال گردن زنانه فرانسوی

بستن دستمال گردن زنانه فرانسوی

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

روش بستن دستمال گردن زنانه به سبک فرانسوی

(image)

روش های مختلفی برای بستن دستمال گردن زنانه وجود دارد که یکی از مدل های زیبای بستن دستمال گردن، روش فرانسوی است.

روش های بستن دستمال گردن زنانه

بعضی لباس ها هستند با یقه های باز، یا حتی یقه ای که دوستش ندارید، اما بخاطر مدل لباس از خیر پوشیدن لباس نمی خواهید بگذرید. یا حتی گاهی برای شیک تر شدن ترکیب ساده ی پوشش تان می توانید از  استفاده کنید.
دستمال گردن یکی از لوازم جانبی تزیینی است که زنان و دختران می توانند با استفاده از روش های متفاوت بستن و انواع مختلف آن زیبایی خاصی به پوشش خود ببخشند. گره های مختلف، استفاده از پهنای شال و یا انتخاب چند مدل متفاوت به طور همزمان همواره بر شیک پوشی و هماهنگی دیگر لباس هایتان می افزاید. لازم به ذکر است جنس و زمان استفاده از دستمال گردن ها در تعیین مدل و نحوه بستن آن ها تاثیر گذار است.

(image)

آموزش بستن دستمال گردن به روش جدید

گره فرانسوی
در ابتدا روسری، شال و یا هر چه که به عنوان دستمال گردن می خواهد استفاده کنید را از وسط تا بزنید و بر روی شانه خود قرار دهید. قسمتی از پارچه که آویزان است را از میان حلقه ایجادشده عبور داده و بکشید سپس دوباره طرف دیگری که آویزان بوده را نیز از میان حلقه عبور داده و هر دو را بکشید. حالا شما یک گره فرانسوی دارید.

(image)

بستن دستمال گردن زنانه فرانسوی

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

روش بستن دستمال گردن زنانه به سبک فرانسوی