مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - مدلینگ مرد - مردی با چهره ی عروسک واقعی! +تصاویر


مردی با چهره ی عروسک واقعی! +تصاویر

مردی با چهره ی عروسک واقعی! +تصاویر

مردی با چهره ی عروسک واقعی! +تصاویر

عکس زیر مربوط به فردی است که با جراحی های متعدد زیبایی بالاخره به آرزویش رسید.
مرد عروسکی
این روز ها گرایش زیادی به جراحی های زیبایی به ویژه در جوانان دیده می شود.
رودریگو آلوز ،جوان انگلیسی که با خرج ۳۰۰ هزار پوند و انجام ۴۲ عمل جراحی پلاستیک ؛ خود را به شکل یک عروسک واقعی درآورده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
در ادامه تصاویر این مرد با چهره ی عروسکی اش را می بینید.


ezqm3a88jtipvlr6o673

قبل از عملkp09p0lna0peqlcgo5tb

باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

مردی با چهره ی عروسک واقعی! +تصاویر

مردی با چهره ی عروسک واقعی! +تصاویر

عکس زیر مربوط به فردی است که با جراحی های متعدد زیبایی بالاخره به آرزویش رسید.
مرد عروسکی
این روز ها گرایش زیادی به جراحی های زیبایی به ویژه در جوانان دیده می شود.
رودریگو آلوز ،جوان انگلیسی که با خرج ۳۰۰ هزار پوند و انجام ۴۲ عمل جراحی پلاستیک ؛ خود را به شکل یک عروسک واقعی درآورده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
در ادامه تصاویر این مرد با چهره ی عروسکی اش را می بینید.


(image)

قبل از عمل(image)

باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

مردی با چهره ی عروسک واقعی! +تصاویر

بک لینک