مدلینگ

عکس مدلینگ

You are here: Home - عکس مدلینگ - رسم عجیب کتک کاری عروس به دست داماد در شب عروسی


رسم عجیب کتک کاری عروس به دست داماد در شب عروسی

رسم عجیب کتک کاری عروس به دست داماد در شب عروسی

در برخی از شهرهای ایران و جهان در رسمی عجیب و به دلیل خرافات تلخی که مردم دارند در شب عروسی، داماد باید عروس را کتک کاری کند و به این صورت زندگی خود را شروع کنند! دختران و پسرانی که مشتاقانه منتظر شب عروسی خود هستند و در روز عروسی و شب عروسی بهترین […]

گوشی